רישוי וביטוח

Bladeworx השלימה תהליך רישוי מלא מול רשות התעופה האזרחית, והיתה החברה הראשונה בארץ ובין הראשונות בעולם שקיבלה רשיון הפעלה מסחרי להפעלת כטב”ם מסוג רב-להב ובכיסוי ביטוחי מלא על ידי מבטח תעופתי.

תהליך רישוי החברה כלל: פיתוח קורס טיס, יצירת נוהלי עבודה ובטיחות, פיתוח ספר עזר מבצעי, ניהול סיכונים  והקמת מערך אחזקה ומבצעים, והוא נערך בהובלת החברה ובשיתוף רשות התעופה האזרחית ומשרד התחבורה,  ופרץ למעשה את הדרך להסדרת תחום זה בארץ.

Company pilots currently hold a Ministry of Transportation pilot license, the aircraft are marked with a tail number and the company complies with legal provisions relating to a commercial company, including its operations, maintenance and safety array and insurance coverage up to a ceiling of $5M.

The company operates crews that underwent company training and were certified to operate the systems as required by law. Every work crew is comprised of a commander-pilot holding a Ministry of Transportation license, which requires dozens of flight hours, maintaining good shape and passing theoretical and flight tests performed by an external Ministry of Transportation inspector, and a photographer, trained and certified by the company in a process including dozens of photography sorties.

Licenses Examples.pdf.